Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η εταιρία Πτηνοτροφεία ΗΛΙΑΔΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015.