Ποιότητα και μεγέθη αυγών

Τα αυγά έχουν διάφορες ποιότητες και μεγέθη.


 • Οι ποιότητες όπως ορίζονται στην Ε.Ε. , είναι οι εξής :

  Κατηγορία ΑΑ΄ ή ΄΄Αυγά Φρέσκα΄΄ Κατηγορία Α΄ ή ΄΄Δευτέρας ποιότητας΄΄
Κέλυφος (τσόφλι ) και μεμβράνη
 • Φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα
 • κανονικά και άθικτα
Αεροθάλαμος
 • το ύψος δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά, ακίνητος
 • το ύψος δεν υπερβαίνει τα 9 χιλιοστά
Ασπράδι
 • καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο πάσης φύσεως ξένων σωμάτων
 • καθαρό, διαυγές, και απαλλαγμένο πάσης φύσεως ξένων σωμάτων
Κρόκος
 • ορατός στην ωοσκόπηση μόνον ως σκιά, χωρίς να διακρίνεται καθαρά η περίμετρος, χωρίς να απομακρύνεται αισθητά από το κέντρο του αυγού σε περίπτωση περιστροφής του, και απαλλαγμένος πάσης φύσεως ξένων σωμάτων
 • ορατός στην ωοσκόπηση μόνον ως σκιά.Αυτό δεν απαιτείται για αυγά τα οποία έχουν διατηρηθεί σε ασβέστη, απαλλαγμένος πάσης φύσεως σωμάτων
Σπέρμα
 • ανεπαίσθητη ανάπτυξη
 • ανεπαίσθητη ανάπτυξη
Οσμή
 • απαλλαγμένη ξένων οσμών
 • απαλλαγμένη ξένων οσμών
     
Κατηγορία Β΄: Τα αυγά αυτά είναι χαμηλής ποιότητας και δεν πωλούνται, αλλά χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία τροφίμων

Το αυγό διατηρεί πλήρη τα πλούσια συστατικά του και τη φρεσκάδα του για 28 ημέρες από την ημέρα παραγωγής του. Οι κανόνες τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν την αναγραφή σε κάθε συσκευασία αυγών τα εξής στοιχεία:

-Κατηγορία Α΄ ή /και φρέσκα αυγά -Αριθμός αυγών στη συσκευασία -Βάρος αυγών -Ημερομηνία ανάλωσης -Αριθμός ωοσκοπικού κέντρου που ελέγχθηκαν τα αυγά -Ονομασία του Κέντρου συσκευασίας /Διεύθυνση/Τηλέφωνο -Τη συμβουλή για την διατήρηση στο ψυγείο μετά την αγορά.

 • Η ταξινόμηση των αυγών ανάλογα με το βάρος είναι η εξής :