Φωτογραφίες

 

Pedino 10
* Γενική άποψη -- * General view
αυγά Ηλιάδη
*αυγά φρέσκα 10άδα -Μ- -- * 10 fresh eggs-Μ-
αυγά Ηλιάδη
* αυγά φρέσκα 10άδα -L- -- * 10 fresh eggs -L-
αυγά Ηλιάδη
αυγά φρέσκα 30άδα -L- -- * 30 fresh eggs -L-
αυγά Ηλιάδη
* αυγά φρέσκα 30άδα -Μ- -- * 30 fresh eggs -Μ-
αυγά Ηλιάδη
* αυγά φρέσκα 30άδα -S- -- * 30 fresh eggs -S-
αυγά Ηλιάδη
* αυγά φρέσκα 6άδα -Μ- -- * 6 fresh eggs -Μ-
αυγά Ηλιάδη
* αυγά φρέσκα 6άδα -L- -- * 6 fresh eggs -L-
Iliadis eggs 25 !!
*Αυγά φρέσκα από όρνιθες που τρέφονται με καλαμπόκι, σιτάρι και πίτουρα... -- * Fresh eggs from hens which feed with corn, wheat and bran...
Iliadis eggs 24 !!
* Αυγά φρέσκα -- * Fresh eggs
αυγά Ηλιάδη
* Αυγά φρέσκα -S- , -M- , -L- -- * Fresh eggs -S- , -M- , -L-
slide_04
* Χιονισμένο τοπίο, Πεδινό Ν. Κιλκίς 2002 -- * Snowy landscape, Pedino Kilkis 2002
Pedino 11
* Εγκαταστάσεις στο Πεδινό Ν. Κιλκίς -- * Facilities in Pedino, Kilkis
slide_02
* Ωοσκόπηση αυγών -- * Candled of eggs
slide_08
* Ωοσκόπηση αυγών-Πεδινό Κιλκίς -- * Machine for candling and packaging of eggs, Pedino Kilkis
slide_10
* Επίσκεψη συναδέλφων από Λατ.Αμερική στη μονάδα μας στο Πεδινό Ν. Κιλκίς το 1999 --- * Visit from Latin America, colleagues in our unit in Pedino Kilkis in 1999
slide_09
* Επίσκεψη συναδέλφων από Λατ.Αμερική στη μονάδα μας στο Πεδινό Ν. Κιλκίς το 1999 -- * Visit from Latin America, colleagues in our unit in Pedino Kilkis in 1999
slide_07
* Επίσκεψη συναδέλφων από Λατ.Αμερική στη μονάδα μας στο Πεδινό Ν. Κιλκίς το 1999 --- * Visit from Latin America, colleagues in our unit in Pedino Kilkis in 1999
SILO
* Παρασκευαστήριο ζωοτροφών, Σιλό αποθήκευσης Α' υλών (καλαμπόκι, στάρι,κλπ) -- * Food Preparation fodder, Silos raw materials (corn, wheat, etc.)
slide_06
* Επεξεργασία νωπής κοπριάς ορνίθων, Πεδινό Ν. Κιλκίς -- * Processing of fresh chicken manure, Pedino Kilkis
slide_05
* Παλιά Μονάδα στην Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης,τροφοδοσία φυράματος, 1987 -- * Old Unit in New Magnesia Thessaloniki, supply feed hens
slide_01
* Παναγιώτης & Κυριακή Ηλιάδη, ιδρυτές της εταιρείας.Ξεκίνησαν από ένα μικρό θάλαμο με 300 κότες, το 1963 -- * Panagiotis and Kiriaki Iliadis , company's founder. Started from a small hen house with 300 hens in 1963.
Pedino 10 αυγά Ηλιάδη αυγά Ηλιάδη αυγά Ηλιάδη αυγά Ηλιάδη αυγά Ηλιάδη αυγά Ηλιάδη αυγά Ηλιάδη Iliadis eggs 25 !! Iliadis eggs 24 !! αυγά Ηλιάδη slide_04 Pedino 11 slide_02 slide_08 slide_10 slide_09 slide_07 SILO slide_06 slide_05 slide_01