Ιχνηλασιμότητα Αυγού

Ακολουθώντας τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων, η εταιρεία μας προχώρησε στη σήμανση των προϊόντων της. Κάθε αυγό φέρει κωδικό τυπωμένο με φυτική μελάνη που επιτρέπει την αναγνώριση της φάρμας και τον τόπο προέλευσης. Η πλήρης ιχνηλασιμότητα αποτελεί εγγύηση ποιότητας για τα αυγά της εταιρίας μας, η οποία εφαρμόζει τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας HACCP & BS EN ISO 9001:2008.

Τώρα, μπορούμε να ξέρουμε τι αυγό τρώμε. Με τον κωδικό που είναι υποχρέωση όλων των αυγοπαραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγράφουν σε κάθε κέλυφος αυγού, εμείς γνωρίζουμε πως παράχθηκε, σε ποιο μέρος και από ποιον συγκεκριμένο παραγωγό! Έτσι, διασφαλίζεται η ταυτότητα και η ποιότητα κάθε αυγού μοναδικά! Για τη δική μας ασφάλεια… κάποιος υπογράφει και εγγυάται καθημερινά, για κάθε αυγό που φτάνει στα χέρια μας!

Στην εταιρεία μας ο κωδικός αυτός αναγράφεται με φυτική μελάνη – που είναι απόλυτα ασφαλής και δε διαπερνά το κέλυφος του αυγού – και αποτελείται:

  • Από έναν αριθμό που ταυτοποιεί τη μέθοδο εκτροφής (0=βιολογική παραγωγή, 1=ελευθέρας βοσκής, 2=αχυρώνας, 3=εμπλουτισμένοι κλωβοί).
  • Από τον κωδικό ISO που ταυτοποιεί το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται η μονάδα παραγωγής (EL).
  • Από τον αριθμό που δίδεται από την αρμόδια υπηρεσία (Νομαρχία) σε κάθε μονάδα παραγωγής (Κωδικός Νομαρχίας & κωδικός παραγωγού).
  • Από τον κωδικό θαλάμου.

Παράδειγμα αυγών Ηλιάδη με ιχνηλασιμότητα για εύκολη ανάγνωση: